Erfgoed Elenbaas
Specialist in verduurzamen

Het verduurzamen van het culturele erfgoed

Wat houdt verduurzamen in? 

  1. De waarde bepalen van het culturele erfgoed en dit vastleggen in het bestemmingsplan.
  2. Het verduurzamen van (rijks)monumenten en waardevolle boerderijen en het bepalen van de bouwhistorie hiervan. 

Erfgoed in zijn waarde bepalen is maatwerk. Of het nu het vastleggen van de omgeving is of de waarde van een pand bepalen.. Iedere omgeving of pand is uniek en iedere opdracht is anders. -


Hoe belangrijk is verduurzamen?

In een uitspraak van 8 november 2017 van de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State gaat het om de reikwijdte van het cultuurhistorisch onderzoek dat een gemeenteraad moet verrichten bij de vaststelling van een bestemmingsplan.

In dit onderzoek gaat het bij de cultuurhistorische waarden van het erfgoed over de positieve waardering van sporen, objecten, patronen en structuren. Deze maken een zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uit van onze leefomgeving en geven een beeld van de historische situatie of ontwikkeling.

Gemeenten moeten ten behoeve van voornoemde omschrijving een analyse verrichten van de cultuurhistorische waarden in een bestemmingsplangebied en daar conclusies aan verbinden die in een bestemmingsplan worden verankerd.

- Bij het bepalen van de waarde van het culturele erfgoed gaat het om hoe zichtbaar het verhaal op die plek kan worden verteld -


Hoe doen we dat?

Bij monumenten kan men vaak niet volledig voldoen aan de energieprestatie-eisen. Dat neemt niet weg dat eigenaren streven naar een verhoogd comfort en naar oplossingen die duurzaam zijn.

De problematiek is de laatste jaren dan ook uitgebreid van ‘energiezuinigheid’ naar ‘duurzaamheid‘. De bewustwording is onder meer gekomen in navolging van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Deze is opgebouwd rond 17 punten waarvan er heel wat van toepassing zijn op erfgoed. De grote uitdaging voor het erfgoed op het vlak van duurzaamheid ligt momenteel in het vinden van een gezond evenwicht tussen milieu, comfort, erfgoed en budget.

- Bij het verduurzamen van (rijks)monumenten gaat het om hoe energiezuinig het pand kan worden gemaakt. -