Erfgoed Elenbaas
Specialist in verduurzamen

Diensten

Wat kan ik voor u doen?  

De overheid adviseer ik in het vastleggen van de waardering van het culturele erfgoed.

Door mijn ervaring adviseer ik u als overheid en maak, eventueel in samenwerking met andere deskundigen, visies, nota's of rapporten. Deze rapporten dienen dan voor het verder onderbrengen van het erfgoed in de bestemmings-/omgevingsplannen.

Deze waardering is gebaseerd op vijf hoofdcriteria die zijn onderverdeeld in subcriteria. De vakgebieden kunst en geschiedenis vormen de basis van de waardering van het gebouwde erfgoed. Naast gaafheid en zeldzaamheid spelen ook geestelijke, geografische, sociaal-economische, bestuurlijke en technische ontwikkelingen een rol in de waardering. Ieder gebied of monument heeft een eigen palet van waarden.

 

  • structuurvisie-cultuurhistorie
  • rapporten-waardevoll-panden
  • ReconstructieplanWalcheren

Voorbeelden van visies en rapporten.


De particulier adviseer ik in het verduurzamen van een (rijks)monument

Bij een advies gaat het om welke inspanning nodig is om het pand efficiënt te verduurzamen zonder de monumentale waarden onnodig aan te tasten. Soms zijn specialistische ingrepen nodig, soms kunt u zelf (preventief) ook al veel doen om de energielasten laag te houden en het comfort te vergroten.

Energiebesparende ingrepen die nodig zijn verschilt per monument. Dit hangt af van de zeldzaamheid en betekenis van het gebouw, de technische staat waarin het verkeert en het belang voor de omgeving.

Ik bekijk deze specifieke kenmerken en bepaal aan de hand van de historische waarde de energiebesparende maatregelen in een stappenplan. Dit is altijd maatwerk, want elk pand is uniek. Niet alle duurzame maatregelen zijn geschikt voor historische panden. Soms kunnen ze technisch niet. Het komt ook voor dat de historische waarden zwaarder wegen dan het belang van duurzaamheid.

Ik beoordeel de bouwfysische- en installatietechnische aspecten en bekijk of de maatregelen het juiste rendement opleveren. Belangrijk is dat energie besparen en opwekken ook voor het behoud van erfgoed van belang is of er zelfs economisch aan kan bijdragen. 

Dit wordt in een praktisch rapport (stappenplan) gezet en met u doorgesproken. Het geeft inzicht in wat een ingreep kost, welke besparing het oplevert en wat de terugverdientijd is. Het rapport kan (als dit nodig is) doorgesproken worden met de aannemer en meegezonden worden voor een vergunning- of een subsidieaanvraag.

- Maak vandaag nog een afspraak -