Erfgoed Elenbaas
Specialist in verduurzamen

Over mij 

Mijn ervaring

Mijn ervaring bij de overheid als beleidsambtenaar is het schrijven van visies, nota's en beleidsbesluiten voor colleges en raden. Ook heb ik vele jaren ervaring als secretaris van de monumentencommissie.

Mijn werkzaamheden in het culturele erfgoed zijn breed. Van bouwhistorisch onderzoek tot het begeleiden van herbouwplannen, van (woon-) boerderijen tot woonhuizen en het inventariseren van het culturele erfgoed in waardenkaarten/rapporten tot een kort eenmalig adviesbezoek. 


Ik heb diverse onderzoeken gedaan en geadviseerd m.b.t. de cultuurhistorie. Met name als projectleider projecten gerealiseerd waarbij de waarde bepaalt is van het erfgoed. Zoals het project  waardevolle gebouwen van vòòr 1944 en de wederopbouw. Maar ook herbouwplannen in teamverband gerealiseerd. Daarmee heb ik o.a. een basis gelegd voor het vastleggen van het erfgoed in het bestemmingsplan/omgevingsplan.

Tegenwoordig staat veel cultuurhistorische waarden onder druk door verschillende ontwikkelingen. Dat leidt sluipenderwijs tot een verandering in het buitengebied en in onze steden en dorpen. Deze ontwikkelingen kunnen zijn: nieuwbouw, functieverandering, sloop en schaalvergroting.


De uitdaging

Het doel moet niet zijn om ontwikkelingen tegen te gaan en op die manier alle cultuurhistorische waarden zien te behouden. Geen stolp over het erfgoed. Integendeel, we moeten streven naar behoud door ontwikkeling. Het behoud van het historisch erfgoed is op langere termijn juist verzekerd door een zinvol, functioneel en verantwoord (her)gebruik en (her)bestemming.

Daarom vind ik dat wij de cultuurhistorische waarden bij de beoordeling van ruimtelijke plannen als  uitgangspunt moeten zien. Het is zoeken naar een bewuste omgang met het cultureel erfgoed. Hierbij  moeten de belanghebbenden zoals burgers en ondernemers betrokken worden. 

Om deze boodschap overtuigend over te kunnen brengen heb ik mijn masterclass 'Persoonlijke Overtuigingskracht' gehaald 23 mei 2017 bij de organisatie Debatrix uit Rotterdam.


Het verduurzamen van (rijks)monumenten 

De laatste jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in het verduurzamen van (rijks)monumenten en heb daarvoor de nodige studies afgerond. Het maken van bouwhistorische rapporten en stappenplannen voor het verduurzamen van een monument behoren tot mijn werkzaamheden. Zelf woon ik in een rijksmonument en weet wat het is om deze te onderhouden en te verduurzamen.